Tjänster

Tjänster/Design-konstruktion

Design & Konstruktion

Vårt erfarna team skapar originell design i kombination med den senaste led-tekniken. Med kunds ideér och vår yrkesskicklighet kan vi tillsammans producera en helt unik storbildsskärm eller LED- displaylösning. Vi har stor erfarenhet av komplexa lösningar.

Tjänster/Projektledning

Projektledning

Med ett stort personligt engagemang och lång erfarenhet inom digital exponering erbjuder vi den absolut bästa servicen för ert projekt. Våra välutbildade projektledare har lång erfarenhet att leda stora som små projekt, med stor framgång där alla steg i projektet fullföljs till punkt och pricka. Vi hjälper er att säkerställa ert projekts framgång. Tillsamman med er tar vi hand om alla steg i processen: förstudier, designförslag, tillståndshantering, beställningar, produktion, leveranser, och installation. Då projektet är genomfört står projektledaren för uppföljning och service under garantitiden för er trygghet.

Tjänster/Montering

Montering

Våra team av montörer klarar alla typer av montage för storbildsskärmar, Sport-skärmar, VMS-system eller LED-displayer inomhus som utomhus. Vi har ett genomarbetat förberedelsesystem inför varje montering där all materiel, utrustning, maskiner och verktyg är noga intrimmade för att klara uppgiften utan problem på plats. All vår monteringspersonal har lift och truckutbildning.

Tjänster/Service-Support

Service & Support

Service och support på de storbildsskärmar, sport-system och LED-displayer vi erbjuder är väldigt viktigt för oss. Vi vill alltid försäkra oss att era installationer fungerar maximalt och presterar oavsett väder och vind. Med kontinuerlig service och underhåll förlängs livslängden för er installation avsevärt.

Tjänster/Bygghandlingar

Bygghandlingar

Ritningar, bygghandlingar och ansökningar om bygglov kan ibland vara svåra att begripa eller ta alltför mycket tid i anspråk. Ändå måste de göras. Vi hjälper dig med att ansöka om bygglov och visa dig var du ska vända dig, samt undersöka om det ens behövs något bygglov. I vissa fall slopar man bygglovet och kan sätta igång direkt, men det är långt ifrån alltid. Genom att anlita oss vinner du tid och undviker missförstånd som kan stå dig dyrt om du förbiser dem.

Tjänster/Sourcing

Sourcing

2nd Planet är en sourcing leverantör åt flera företag i Skandinavien som vill reducera sina kostnader av unika komponenter. Vi ser till att det ingående materialet anskaffas från rätt leverantör och att lagerhantering och distribution görs utifrån rätt förutsättningar. Som partner integrerar vi våra processer till er verksamhet för att optimera flöden med tillverkning, lager, logistik och reservdelar.