Tjänster/Montering

Tjänster/Montering

Montering

Våra team av montörer klarar alla typer av montage för storbildsskärmar, Sport-skärmar, VMS-system eller LED-displayer inomhus som utomhus. Vi har ett genomarbetat förberedelsesystem inför varje montering där all materiel, utrustning, maskiner och verktyg är noga intrimmade för att klara uppgiften utan problem på plats. All vår monteringspersonal har lift och truckutbildning.