Tjänster/Sourcing

Tjänster/Sourcing

Sourcing

2nd Planet är en sourcing leverantör åt flera företag i Skandinavien som vill reducera sina kostnader av unika komponenter. Vi ser till att det ingående materialet anskaffas från rätt leverantör och att lagerhantering och distribution görs utifrån rätt förutsättningar. Som partner integrerar vi våra processer till er verksamhet för att optimera flöden med tillverkning, lager, logistik och reservdelar.